Home
Codes
preventgenocideinternational
Language: Finnish
Finnish Penal Code, Chapter 11, Sections 6-8 on Genocide, Preparation for Genocide and Ethnic Agitation

Rikoslain 11 luvun 6-9 § kuuluvat seuraavasti:

6 §, Joukkotuhonta:

"Joka jonkin kansallisen, rodullisen, etnisen tai uskonnollisen ryhmän taikka niihin rinnastettavan kansanryhmän hävittämiseksi kokonaan tai osittain

1) surmaa ryhmän jäseniä,

2) aiheuttaa ryhmän jäsenille vaikeita ruumiillisia tai henkisiä sairauksia tai vammoja,

3) ryhtyy pakkotoimiin syntyvyyden ehkäisemiseksi ryhmän piirissä,

4) pakolla siirtää lapsia ryhmästä toiseen tai

5) muulla vastaavalla tavalla olennaisesti huonontaa ryhmän elinehtoja,

on tuomittava joukkotuhonnasta vankeuteen vähintään neljäksi vuodeksi tai elinkaudeksi.

Yritys on rangaistava."

7 §, Joukkotuhonnan valmistelu:

"Joka 6 §:ssä mainitussa tarkoituksessa

1) sopii toisen kanssa joukkotuhonnan tekemisestä tai

2) laatii joukkotuhontasuunnitelman,

on tuomittava joukkotuhonnan valmistelusta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi."
 

8 §, Kiihottaminen kansanryhmää vastaan:

"Joka yleisön keskuuteen levittää lausuntoja tai muita tiedonantoja, joissa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin kansallista, rodullista, etnistä tai uskonnollista ryhmää taikka niihin rinnastettavaa kansanryhmää, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi."


Translation

Chapter 11, Sections 6-8:

Section 6, Genocide:

"A person who for the purpose of entirely or partially destroying a race or national, ethnic or religious group or another comparable group

1) kills members of the group;

2) inflicts grievous bodily or mental damage or illness to members of the group;

3) takes forcible measures to prevent procreation among the group;

4) forcibly moves children from one group to another; or

5) in another comparable manner impairs the survival of the group

shall be sentenced for genocide to imprisonment for a minimum of four years or for life.

An attempt shall be punished."

Section 7, Preparation of Genocide:

"A person who for the purpose referred to in Section 6

1) conspires with another on genocide; or

2) makes a plan for genocide

shall be sentenced for the preparation of genocide to imprisonment for a minimum of four months and for a maximum of four years."

Section 8, Ethnic Agitation:

"A person who spreads statements or other notices among the public where a certain race or national, ethnic or religious group or a comparable group is threatened, slandered or insulted shall be sentenced for ethnic agitation to a fine or to imprisonment for a maximum of two years."


 Sources:

Statens FÖRFATTNINGSDATA - FINLEX ®

Suomen yhdistetty 13. ja 14. raportti kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevasta yleissopimuksesta 1997 (Suomeksi)

Combined 13th and 14th periodic report of the Government of Finland on the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination November 1997 (English)

Finnish Penal Code (General Part) Chapters 1 through 9 only (English)

Matti Joutsen, The Penal Code of Finland and Related Laws, (Fred B. Rothman & Co., 1987). 


Home | Law | Domestic Laws
Prevent Genocide International
1804 'S' Street, N.W., Washington, D.C. 20009   USA
Tel. 202-483-1948, Fax 202-328-0627
 
Last updated 23 May 2000

joukkotuhonta, kansanmurha, suomi, finland, helsinki, rikoslaki, oikeuden