Home
Prevent Genocide International 

Länkar (DRAFT)

Forskningsplan: Programmet för studier kring Förintelsen och folkmord,
Centrum för multietnisk foskning, Uppsala universitet

In spring 1998 Uppsala University was commissioned by the Swedish government to form a national resource centre for questions concerning the Holocaust and genocide. As a result the University Rector established The Uppsala Programme for Holocaust and Genocide Studies. The mandate includes research, formal education and public education. This Research agenda has several functions. One is to provide information intended for scholars and interested laypersons. By distributing this document we hope to establish dialogues with scholars, educators and others. Another function is to serve as a guide for the Programme’s own search for knowledge. The aims of the Programme are:

to pursue research and contribute to higher education
to link projects between Swedish universities and colleges
to initiate and coordinate research
to monitor international research and participate in international cooperation
to create a library and archive within the subject area
to serve as a centre for information concerning research, formal education and public education

As part of its national information campaign focusing on the Holocaust and genocide, the Swedish parliament finances The Uppsala Programme for Holocaust and Genocide Studies. Housed within the Centre for Multiethnic Research of the Faculty of Humanities, the Programme commenced its research and educational activities in 1998. The Programme is guided by a three part mandate: research and publication, documentation, and continuing education—primarily of teachers.

http://www.multietn.uu.se/uppsalaprogramme.html

The Centre for Multiethnic Research is a cross-disciplinary forum for the study of the cultural issues, social phenomena, and processes of change related to life’s ethnic dimensions. This field of study also covers ethnic relationships and processes in multicultural societies, as well as the effects of international migration within cultures.
 
 

Forskningsplan: Programmet för studier kring Förintelsen och folkmord, Centrum för multietnisk foskning, Uppsala universitet (PDF files)

5-7 http://www-hotel.uu.se/multietn/images/uphgssv/fop01forord.PDF

8-22 http://www-hotel.uu.se/multietn/images/uphgssv/fop02forintel1.pdf

23-25 http://www-hotel.uu.se/multietn/images/uphgssv/fop03ovriga1.pdf

26-41 http://www-hotel.uu.se/multietn/images/uphgssv/fop04kompara.PDF (definition of genocide)
 
 

Levande Historia www.levandehistoria.org
 
 

Stockholms Internationalla Forum om Förintelsen 26-28 Januari 2000 (Stockholm International Forum on the Holocaust) See speeches by Nauman and Scherrer

http://www.holocaustforum.gov.se/conference/programme/ Jan
 

 Frames för Svenska FN-förbundet50 år för mänskliga rättigheter

 Institute for Jewish Culture - Judisk Krönika
SVERIGE, GULDET OCH TYSTNADEN

I sin nyutkomna dokumentsamling, "Sverige och Förintelsen", berättar forskarna Ingvar Svanberg och Mattias Tydén om den polsk-judiske juristen Rafael Lemkin som under brinnande krigsår satt på Stockholms högskola och bedrev intensivt studium om nazisternas folkmordspolitik i det ockuperade Europa. Det var Lemkin som i sin bok "Axis Rule in Occupied Europe" för första gången myntade begreppet genocide, folkmord. Året var 1941.

Hur var det möjligt för Lemkin att så tidigt påbörja ett standardverk om den nazistiska utrotningspolitiken i det neutrala och isolerade Sverige, frågar författarna och antyder naturligtvis svaret: Stick i stäv mot dem som hävdat att man ingenting visste, fanns kunskapen om Förintelsen tidigt tillgänglig i Sverige.
 

 Frames för Svenska FN-förbundet50 år för mänskliga rättigheter

 UD - Mänskliga rättighetsåret 1998
 

 Det våras för Sverige! | Björn von Sydow har ordet | Björn von Sydow | Regeringen | Regeringskansliet

SHIRBRIG MULTINATIONAL UN STAND BY FORCES HIGH READINESS BRIGADEn Denmark the 15th of December 1996 by the Ministers of Defence for:

search and directory

http://www.sunet.se/sweden/main-sv.html

www.kb.se
 
 

Translation tools:

Skoldatanätet: Lexin - Swedish-English dictionary

Kaj's English-Swedish Dictionary u.p.a.

 MC-Poolen slaupp engelsktsvensktlexikon

 English-Dansk-Norsk-Svenska

 XRCE MLTT: Language Identifier
              Currently guessing among the following 47 language
 

 Svenska sidan - Cecilia Falk


 
Prevent Genocide International
info@preventgenocide.org
 

 

                                     förövare -n---perpetrator